INDOKOLTSÁG

Pedagógiai kihívások

A folyamatosan változó világunkban a gyerekeket érő ingerek is változnak. Ebben a felgyorsult közegben tapasztalhatjuk, hogy a „régi receptek” nem mindig érnek célt. Ha el akarunk jutni hozzájuk, akkor az internet által megépült masszív falat kell áttörnünk. Ehhez két dolgot használunk eszközül: kézzelfogható történelmet, illetve interaktív programokat, feladatokat.

Társadalmi elfogadottság

A Tácon végzett közösségépítő munkánk során ismerkedtünk meg a település Polgármesterével, aki látva a módszereinket bíztatott egy – a település kulturális hagyományaihoz méltó – tematikus program kifejlesztésére. Tapasztalva a közösséggel kialakult kiváló kapcsolatunkat adottnak látta a feltételeket egy a helyiek által is támogatott – és abban részt vállaló – projekt létét.

Együttműködés a Múzeummal

Látva a Szent István Király Múzeum reformtörekvéseit, hogy a régészeti leleteket a mostani kor kihívásainak megfelelve próbálja a látogatók felé közvetíteni, adódott a lehetőség a kapcsolatfelvételre. Ezt követően – elismerve egymás érdemeit a kulturális örökség megőrzése terén – megszületett az együttműködés, melynek során egymás erőforrásait összehangolva, és egymást erősítve szeretnénk munkálkodni e téren.

A kulturális örökség megóvása

A táci térség római kori leletei, régészeti emlékei országosan is komoly értékkel bírnak. Ez az elismertség azonban kötelezettséggel is jár. Tevékenységünk során szeretnénk a térség kulturális örökségi rangjához méltó módon viszonyulni. Ebben a saját szakértőinken túl segítséget kapunk a Múzeum régészeitől is, így garantálva a korhű eszközöket, installációkat, és hiteles tudásanyagot.

ART KULTURÁLIS EGYESÜLET

Az ART Kulturális Egyesület egy baráti társaságból alakult 2009-ben azzal a céllal, hogy a környezetében mértékadó kulturális szervezet legyen. Rendkívül sokféle kulturális program létezik, azonban azok színvonala nagyon nagy amplitúdóval bír. Célunk volt egyfajta mérce lenni, hogy megtisztuljon a kínálat. Vágytunk rá, hogy minden kulturális program minimum olyan színvonalon valósuljon meg, mint az általunk jegyzettek, vagy legyenek jobbak! Ezáltal folyamatos megújulás, és színvonalemelkedés várható. Számos székesfehérvári – mára hagyománnyá vált – programot indítottunk el, vagy hoztunk létre.

Az Egyesület nevéhez fűződik például az Interaktív március 15-i ünnepség és József-napi vásár, a Fő utca átadására szervezett Miénk itt a tér programsorozat, de mi tettük le a Hetedhét Játékfesztivál alapjait is. Ezen kívül hat éve hívtuk életre a kifejezetten gyerekeknek szóló Vízivárosi Kölyök Juniális programunkat, de idén indítjuk újra az első – és legsikeresebb – vetélkedősorozatunkat, a középiskolásoknak szóló Diákpárbajt.

PORTFÓLIÓ

TEMATIKUS TÖRTÉNELMI PARK ÉS INTERAKTÍV OKTATÁSI KÖZPONT

 • A PARK FELÉPÍTÉSE

  NEOGORSIUM egyszerre tematikus történelmi park és interaktív oktatási központ is. Ebből adódóan számos korhű installáció található meg a helyszínen. Az alapjául egy klasszikus castrum (római katonai tábor) szolgál, de kiegészül egy korabeli municipium (őslakosok által lakott római város) elemeivel is. Megtalálhatóak lesznek kültéri és beltéri attrakciók egyaránt, illetve igyekszünk a külső programoknál rossz idő estére alternatív fedett helyszíneket is biztosítani.

 • MÓDSZERTAN

  A helyszínre érkező gyerekek az itt töltött 180 perc alatt felváltva vesznek részt fizikai feladatokon, a legkülönfélébb interaktív rövid előadásokon, a korabeli szakmákba pedig nemformális pedagógiai módszerek alkalmazásával kóstolhatnak bele.

 • CÉLKÖZÖNSÉG

  A célközönségünk korosztályi bontásban 4 részre sorolható, így a kínált programokat ezen szempont alapján csoportosítjuk. A legfiatalabb résztvevők az alsó osztályos diákok, a második jelentősebb közösség a 11-14 évesek, illetve létezik két felnőtt csoport is. Ez utóbbi kettőt viszont nem az életkor, hanem az indíttatás különbözteti meg egymástól. Az egyik ilyen kategória a családi programokra érkező szülők, a másik pedig a csapatépítő tréningek résztvevői.

 • KÍNÁLT PROGRAMOK

  A várhatóan legnagyobb létszámban érkező csoportok az általános iskolások, akiknek kínálunk osztálykirándulás keretein belül kihasználható programcsomagot is, illetve összeállítottunk egy római kori tematikával szerkesztett iskolai programcsomagot is. Ez utóbbi egy erdei iskoláéhoz hasonlatos nem formális tanulási forma, ahol a tananyag szervesen összefügg a helyszínnel, és az oktatás képességfejlesztő céllal, az ismeretek gyakorlati alkalmazásával zajlik.

katona_small

LÁTVÁNYTERVEK

 • NEOGORSIUM
 • NEOGORSIUM
 • NEOGORSIUM
 • NEOGORSIUM
 • NEOGORSIUM
 • NEOGORSIUM
 • NEOGORSIUM
 • NEOGORSIUM
 • NEOGORSIUM

CSAPATUNK

Portré - RI

RÓZSÁS ILDIKÓ

ifjúságügyi vezető

Szakterülete az ifjúsági ügyek, ezen kívül feladata a civil kapcsolattartás, és a nemzetközi divízió.

Portré - NG

NÉMETH GÁBOR

kommunikációs vezető

A program online kommunikációs feladataiért, illetve PR és médiamegjelenések felügyeletéért felelős.

Portré - NJ

NAGYILLÉS JÁNOS

tanszékvezető egyetemi docens

A program során felhasznált anyagok szakmai hitelességét ellenőrző lektor, ókor szakértő.

Portré - PN

PISCH NORBERT

projekt vezető

Feladata az operatív teendők koordinálásán túl, az értékesítési és marketingstratégia kidolgozása.

CÉLKITŰZÉSEINK AZ ELSŐ ÉVRE

0
7500

Látogató

0
15

Programmodul

0
1012

Megcélzott intézmény

0
6200

Beépített négyzetméter

Pantheon vágott2
 • TERVEZETT ELÉRÉS

  A park megnyitásakor tervezett kapacitás mellett egyszerre 180 gyereket tudunk fogadni. Az érkező osztályokat kisebb csoportokra bontjuk, és az állomások között különböző útvonalakon teljesítik az eléjük állított akadályokat, feladatokat. Ez a park egyszeri megtöltésével abszolválható, ami a bevezető szakaszban egy abszolút vállalható szám. Ez az első idényben (május és szeptember hónapokkal kalkulálva) nagyságrendileg 7 – 8 000 látogatót jelent az alapműködést nézve.

  Ezen felüli létszámot jelenthet a nyitva tartás kitolódása (az április vége és az október eleje opcionális e célra), illetve az éves tervezett családi fesztivál. A közelben megtartott fesztivál számait figyelembe véve, illetve az együttműködést tekintve a Gorsiumot működtető Múzeummal könnyen az éves látogatószám megduplázódását is jelentheti.

 • LÁTOGATÓI BÁZIS

  A bevétel kalkulálásakor azzal számoltunk, hogy sikerül a diákokat két alkalommal is látogatóként köszöntenünk. Egyszer alsós korukban, egyszer pedig későbbi (felsős vagy középiskolás) életkorban.

  Az alsósok száma Székesfehérváron az utóbbi évek számait átlagolva nagyjából 4 100 – 4 700 főre tehető, mindez a megyében 15 700 – 16 900 fő. Ugyanezen elvek mentén a felsősök tekintetében Fehérváron 4 000 – 4 500 főt, a megyében pedig 15 000 – 18 000 főt számíthatunk.

  Nyilvánvalóan jobban lehet mozgósítani a fehérvári iskolákat, azonban a magasabb létszám miatt még egy alacsonyabb érdeklődés mellett is hozható az azonos mértékű látogatószám. A kezünkben lévő statisztikáink szerint mindkét korcsportban könnyedén hozható a küszöbszámként tekintett 2 500 – 2 800 fős látogatószám, hiszen mi egy színházjegy áráért kínálunk egy egész napos programélményt, ami összehasonlíthatatlan.

  A leginkább „fekete ló” a megyén kívüli intézmények érdeklődése. Itt balgaság lenne találgatásokba, becslésekbe bocsátkozni. Ezt majd csak a bevezetési szakaszban tudjuk mérni. Mindenestre optimizmusra adhat okot, hogy a Dunántúlon is 10 alatt van a hasonló programot kínáló vállalkozások száma. Illetve teljesíthetőnek tűnik a kívánt értékesítési norma a közel 900 intézményből. Összehasonlításként a megyében 112 ilyen intézmény van.

 • ÉRTÉKESÍTÉS

  Az előzőekben már taglaltuk a magas látogatószámot, azonban az nem hullik csak úgy az ölünkbe. Tudatosan tervezett stratégiával kívánjuk azt elérni. Fontos segítség a nagyfokú programértékesítési tapasztalat (6 évig voltam a megye legnagyobb kulturális intézményének az értékesítési vezetője). Mivel a közeg ugyanaz, a termék pedig jobb, a siker garantált! Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy mi nem lehetünk olyan kényelmesek mint egy költségvetési támogatással fenntartott intézmény, ezért mi tudatosan tervezzük a látogatószervezést.

  Terveink szerint a látogatóink harmadát a székesfehérvári iskolák diákjai adják, másik harmadát a megye többi iskolái, a maradékot pedig az ország különböző intézményeiből kívánjuk megtölteni. Az egészséges működéshez az arányokat szükséges tartanunk! Ezen eloszlás mentén (egy magas vevőmegtartási rátával kalkulálva), a diákok kétszeri megnyerésével, egy kiegyensúlyozott pályára állítható az oktatási központ.

 • FENNTARTHATÓSÁG

  A park kapacitásáról már ejtettünk korábban szót, azonban adódik a kérdés, hogy vajon milyen üzleti modell alapján tartható a rentabilitás pályáján a projekt? Az elsődleges a bevételek pontos tervezése, a likviditási problémák teljes kiküszöbölése. Az több okból kifolyólag is könnyű feladat.

  MAGAS LÁTOGATÓSZÁM

  Az elsődleges, hogy az előzetes felmérések alapján rendkívül pozitív a projekt fogadtatása. Érthető, hiszen egy rendkívül fontos területen tervezünk hiánypótló fejlesztést. Elég csak a saját környezetünkben körbe kérdezni, hogy hova mennek az általános iskolások osztálykirándulásra? Nagyon nagy érdeklődés övezi az új lehetőséget.

  STABIL PÉNZÜGYI HÁTTÉR

  Másik fontos tényező, hogy a beruházást elsődlegesen saját forrásból finanszírozzuk. Így nincs törlesztési kötelezettségünk. A költségeink pedig a működéshez kötöttek, azaz csak akkor keletkeznek, ha csoportokat fogadunk, ami pedig bevételt generál. Ezen felül az Egyesület gazdaságilag stabil lábakon áll, így egy vis maior helyzetben is tud szükséges többletforrást hozzárendelni a projekthez.

  TUDATOS BEVÉTELELOSZTÁS

  Végül fontos számolni az eszközök állagmegóvásával, amivel sok kulturális vállalkozó nem kalkulál. Mi tervezetten a bevételek 30%-át (!) visszaforgatjuk erre a célra. Amennyiben nem szükséges ekkora mértékű karbantartás, akkor pedig az összeg átkerül a fejlesztési alapba.

 • MEGÚJULÁS

  A fenntarthatóság taglalásakor már érintettük annak feltételeit. Beszéltünk a tudatos bevétel elosztásról, a költségek összefügéséről a működéssel, illetve a stabil pénzügyi alapokról. Azonban hosszútávon nem tartható a magas látogatószám a megújulás nélkül! Ez a kulcs. Mi pedig már a megnyitás előtt kalkulálunk ezzel. A park megnyitásakor nagyjából 12-15 programmodullal számolunk, azonban szeretnénk továbbiakat is létrehozni. Ezeket a nyitó szezon után szeretnénk folyamatosan fejlesztésekkel aktiválni, olyan ütemben ahogy azt a pénzügyi lehetőségek engedik. Ezáltal biztosítva azt, hogy ha valaki visszatérő látogató, akkor új impulzusokat kapjon.

 • TÁMOGATÁS

  Mivel a park üzleti alapon működik, és bevételorientált, ugyanakkor hiánypótló oktatási feladatot is ellát, szükséges támogatókat szereznünk. Amennyiben ez a dotáció sikeres, úgy nem kell a látogatóinkat terhelnünk magasabb költségekkel, ami viszont népszerűbbé teszi a projektet.

  Hogy mit tudunk kínálni cserébe? A támogatás mértékének függvényében megjelenést a marketingfelületeinken, képviseletet a városi tanácsban (DECEMVIRI), illetve lehetőséget családi nap vagy csapatépítő tréning tartására.

 • TURIZMUS

  A park bizonyos részeit szeretnénk integrálni a lokális és az országos turisztikai környezetbe. Ennek kínál remek lehetőséget a Budapest-Balaton kerékpárút, illetve a Székesfehérvár-Tác szakasz befejezése, ami már a megvalósítási szakaszban van. Aki ismeri a Velencei tó térség turisztikai felemelkedését a kerékpárosok jelenléte által, annak ez nem lesz újdonság. A mára már elviselhetetlenül zsúfolt kerékpáros célpontot használóknak kínálunk alternatívát a táci térségben a megjelenésünkkel. A megtett táv hasonló, a környék természeti értékei elvitathatatlanok, és igyekszünk mellé tenni a turisztikai fejlesztést is.

  Nagyon szeretnénk továbbá, ha a Budapest-Balaton kerékpárút projektbe mint lokális turisztikai attrakció mi is bekapcsolódhatnánk, hiszen a számos helyi  turisztikai fejlesztés következtében lesz az egy valóban népszerű és sikeres program. Ezáltal természetesen mi is óriási lehetőséget kapunk a Balaton közelségéből adódóan.

RÓLUNK MONDTÁK

PARTNEREINK